AT-Borrning

AT-borrning lämpar sig för tillfällen när marken består av hårda friktionsmaterial.

Borrningen bygger på samma metod som just styrd borrning, där man med hjälp av elektronik styr i plan och profil borrkronans riktning.
​​​​​​​Metoderna skiljer sig däremot åt genom att AT-borrning har ett system med dubbla borrör vilket gör att man kan rotera en borrkrona medan man trycker borren framåt.
AT-Borrning är styrdborrning med rullborrkrona vilket möjliggör styrdborrning i steniga markförhållanden även rent berg.

Rullborrkronan roterat med kraft från ett system där man använder sig av dubbla borrstänger. Det vill säga en inre stång som driver borrkronan och en yttre stång som justerar vinkeln på borrhuvudet vilket gör det möjligt att styra.
En sändare skickar sedan signaler från pilotröret till operatören som gör det möjligt att konstant känna till rörets aktuella djup och lutning. Väl framme vid slutpunkten byts pilotröret ut mot en upprymmare. Det moment som nu återstår är att dra tillbaka slangen/röret. För att få en minskad friktion samt material transport vid tillbakadragningen sprutas vatten blandat med bentonit ut ur upprymmaren.

Kontakta oss för bokning och prisinformation.
Andreas Häggström
Tel. 070-376 12 50
E-post: andreas@tinor.se